بسم الله النور

حجب و حیا نه تنها آرایش است ٬ بلکه نگهبان فضیلت است

"ادیسون"


حیرتیم اما به وحشت ها هم آغوشیم ما  
همچو شبنم با نسیم صبح خاموشیم ما
هستی موهوم ما یک لب گشودن بیش نیست      
چون حباب از خجلت اظهار خاموشیم ما
شور این دریا فسون اضطراب ما نشد
از صفای دل چو گوهر پنبه در گوشیم ما
خواب ما پهلو نزد بر بستر دیبای خلق
از نی مژگان خود چون چشم خس پوشیم ما
بحر هم نتواند از ما کرد رفع تشنگی
جوهریم آب از دم شمشیر می نوشیم ما
گاه در چشم تر و گه در مژه گاهی به خاک
همچو اشک ناامیدی خانه بر دوشیم ما
شوخ چشمی نیست کار ما به رنگ آینه
چون حیا پیراهنی از عیب می پوشیم ما 
چشمه ی بی تابی اشکیم از طوفان شوق
با نفس پر می زنیم و ناله می جوشیم ما
مرکز گوهر برون گرد خط گرداب نیست
هرکجا حرفی از آن لب سرزند گوشیم ما
کی بود یا رب که خوبان یاد این بیدل کنند
کز خیال خوش دلان چون غم فراموشیم ما


دوستان اظهار لطف داشتند در پست قبلی به مانند همیشه٬ این حقیر هم
در حد سواد خود عرض ارادت نمود...

انسانها چه زود رنگ عوض میکنند ، این حرفی بود که دیروز به دوستی زدم
امروز شاهد رنگ بازی انسان نمایی بودم...
و البته نشانه هم امروز اینرا گفت به من....
خدا کند تا آدم نشدیم ، دنیا به ما رو نکند...

امشب در نزد جوانان نسل سومی شب عشاق است...
عشقست...
دو رکعت نماز عشق و دو رکعت نماز شکر به درگاه معشوق میهمان شویم...


یا صمد...

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم مرداد ۱۳۹۰ساعت 10:44  توسط ناصر  | 

ريشه هاي كشف حجاب در ايران
در نخستين روزهاي دي ماه سال ۱۳۰۷ هجري شمسي قانون لباس‌هاي متحدالشكل در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. در پي اين مصوبه پوشيدن كت و شلوار با كراوات و كلاه فرنگي براي مردان الزامي شد . سپس عده اي از دولتمردان و درباريان به اتفاق همسرانشان به هيبت غربي و به صورت بدحجاب يا بي حجاب در مجامع حكومتي و معابر عمومي ظاهر شدند . به همين دليل از قانون لباسهاي متحد الشكل به عنوان اولين گام عملي حكومت رضاخان در رويارويي با حجاب اسلامي زنان مسلمان ايران ياد شده است . مبارزه با حجاب اسلامي زنان مسلمان در كشورهاي اسلامي هيچگاه يك پديده دروني نبوده و منشأ بيروني داشته است. اين پديده، تهاجمي استعماري با هدف مسخ هويت اسلامي مردم، ايجاد انشقاق و جدائي در ميان ملل مسلمان، ترويج فرهنگ غرب، رواج ابتذال در جوامع اسلامي و نهايتاً انهدام اساس استقلال مسلمانان مي‌باشد.
«همفري» كارشناس و جاسوس معروف انگلستان در كشورهاي اسلامي كه از فعالان رواج فرهنگ غربي در ميان ملل مسلمان مي‌باشد، در كتاب خاطرات خود به موارد متعددي از خصوصيات مسلمانان از جمله اعتقاد به مباني اسلامي، حفظ حجاب اسلامي، استحكام كانونهاي خانواده و تبعيت فرزندان از روش پدران و نياكان اشاره كرده و لزوم مبارزه با اين مباني و ارزشها را مورد تأكيد قرار داده است.(1) وي كه مأمور اعزامي وزارت مستعمرات انگليس به كشورهاي اسلامي بوده، از بي‌حجابي و برداشتن حجاب زنان و رواج بي‌بند و باري به عنوان يكي از مؤثرترين روشها در مبارزه با استقلال ملتهاي مسلمان ياد كرده است.
توصيه‌هاي «همفري» در بسياري از كشورهاي اسلامي توسط دولتهائي كه به دربار لندن و يا متحدان اروپائيش وابسته بوده‌اند، به اجرا گذارده شده است.
اسماعيل پاشا در مصر كه در 1863 ميلادي بر تخت سلطنت نشست در 1870 به آزادي زنان با مفهوم اروپائي آن در كشورش رسميت داد. در الجزاير نيروهاي اشغالگر فرانسوي براي در هم شكستن انقلاب مردم، از جمله به مبارزه عليه حجاب زنان روي آوردند. در تركيه، مقابله با حجاب اسلامي از نخستين برنامه‌هاي كمال آتاترك براي اسلام‌ زدائي بود. اين برنامه‌اي بود كه در كنار ساير تصميمات از جمله منسوخ‌كردن دادگاههاي شرعي، تعطيل مدارس علوم ديني، جايگزين كردن قوانين اروپايي به جاي نظام شريعت، رواج رسم‌الخط لاتين، تغيير تاريخ هجري به ميلادي، اعلام تعطيلي يكشنبه‌ها به جاي جمعه‌ها و ... به اجرا گذارده شد. در افغانستان نيز امان‌الله خان با تأسيس «انجمن حمايت از نسوان» در 1928، باني مبارزه با حجاب زنان مسلمان آن كشور گرديد.

كشف حجاب در ايران
كشف حجاب در ايران نيز پديده خودجوش داخلي نبود و محرك‌هاي خارجي داشت. اين پديده ناشي از تأثير فرهنگ و آداب و رسوم غربي تحت عنوان «تجددخواهي» در ميان ايرانيان، به ويژه كساني است كه افكار و زندگي غربي را تجربه كرده‌اند. در اين بين اراده دولتمردان نقش مكمل داشته و در اشاعه آن تأثير بسزايي داشته است.
براساس شواهد تاريخي اولين نشانه‌هاي كشف حجاب از دربار ناصرالدين شاه قاجار آغاز شد. مسافرتهاي شاه به اروپا و مشاهدات وي از وضعيت پوشش زنان اروپائي در انتقال فرهنگ آن ديار به كشور و در ابتدا به دربار و دارالخلافه تأثير به سزايي داشت. به تدريج موضوع كشف حجاب در قالب تجدد خواهي به محافل روشنفكري و اشعار شعرا نفوذ كرد و درمطبوعات منعكس شد.
اين وضعيت كم و بيش تا پايان دوره قاجار ادامه داشت. ميل حكام قاجار به كشف حجاب و مقاومت خانواده‌ها سبب شد تا پديده كشف حجاب به غير از دربار و محافل نزديك به شاه، رشد چنداني نيابد. هر چند در اواخر دوره قاجار و در جريان نهضت مشروطه و پس از آن، سياسيون «نوگرا» و «منور‌الفكر» گامهايي در حذف پوشش اسلامي بانوان و اشاعه بي‌حجابي در جامعه برداشتند و نويسندگان و شعرايي چون ايرج ميرزا، ميرزاده عشقي، عارف قزويني و ملك‌الشعراي بهار در اين زمينه‌ها قلم فرسايي كردند. آنان مشروطه را به معناي تجدد خواهي خوانده و بي‌حجابي را از مظاهر تجددخواهي قلمداد كردند.
طراحان و مناديان كشف حجاب مي‌دانستند كه براي رسميت بخشيدن به اين پديده بايد زمينه‌هاي لازم ابتدا در كانونهاي خانواده فراهم آيد. از ديد آنان مخالفت مرد با بي‌حجابي همسر در معابر عمومي عامل اصلي عدم پيشرفت كشف حجاب بود.
از اينرو، برنامه‌هاي اوليه درجهت تغيير ذهنيت سرپرست خانواده تدوين شد و سپس جنبه رسمي و قانوني يافت. در وهله نخست از كاركنان دولت آغاز كردند، زيرا آنان در كنترل دولت بودند و دولت نظارت بيشتري بر رفتار آنان داشت. از سوي ديگر، پذيرش اين تغييرات توسط آنان، مي‌توانست راه را براي پذيرش ساير افراد جامعه نيز هموار كند.
بدين منظور و براي رسميت يافتن كشف حجاب، قانون اتحاد شكل البسه و تبديل كلاه در چهار ماده و هشت تبصره در جلسه 6 دي 1307 و در سومين سال پادشاهي رضاخان ـ دوره هفتم قانونگذاري مجلس شوراي ملي ـ به تصويب رسيد. گرچه بسياري از روحانيون از جمله مراجع، ائمه جمعه، مفتي‌هاي اهل سنت و ... از اين مقررات مستثني شدند، امّا اجراي اين قانون با مقاومت‌ گسترده‌اي در تهران و چند شهر ديگر روبرو شد و روحانيون نيز پيشتاز اين مخالفتها بودند.
تشكيل جمعيت بيداري نسوان ـ دي 1305ـ ترويج دكلته و منع چادر از سوي ملكه، حضور خانواده سلطنتي با وضع زننده در قم ـ نوروز ۱۳۰۶ - ، مسافرت امان‌الله خان افغان به همراه همسرش ثريا به ايران ـ خرداد 1307ـ و حضور تعدادي از زنان افغاني همراه آنها كه در ميهمانيها حجاب را رعايت نمي‌كردند و در بازگشت به افغانستان نيز با لباس و كلاه اروپايي از شهرهاي ايران عبور مي‌كردند، از نشانه‌هاي گرايش دربار رضاخان به كشف حجاب بود.2
در 1310 ش. مجلس شوراي ملي ورود هيأتي از سوي «جامعه ملل» را براي جلوگيري از آنچه كه «تجاوز به حقوق زن در شرق» خوانده مي‌شد، صادر كرد.
در اين سال به دستور رضاخان «زنان بايد در برداشتن حجاب خود آزاد باشند و اگر فردي يا ملايي متعرض آنان شد، شهرباني بايد از زنان بي‌حجاب حمايت كند.»3
تشكيل «كنگره زنان شرق» در 1311 ش. در تهران و دعوت از زنان بي‌حجابِ كشورهاي ديگر از ديگر گامهاي رضاخان براي مبارزه با حجاب بانوان بود. در اين كنگره كه به رياست «شمس پهلوي» برگزار شد، از بي‌حجابي به عنوان مظهري از تمدن ياد شد ودر مورد آن تبليغات فراوان به عمل آمد.
استفاده از مراكز تعليم و تربيت و ايجاد مدارس آموزشي به سبك اروپا از ديگر عوامل زمينه‌ساز كشف حجاب در ايران عصر رضاخان بود. گرچه سابقه ايجاد اين مدارس نيز به دوره ناصرالدين شاه باز مي‌گشت، امّا رضاخان در آستانه اعلام كشف حجاب، مشوق توسعه اين مدارس بود. سفر رضاشاه به تركيه در خرداد 1313 و مشاهدات وي از بي‌حجابي در آن كشور، او را در پي‌گيري روند مقابله با حجاب مصمم‌ تر ساخت. رضا شاه در جريان اين سفر به سفير كبير ايران «مستشارالدوله صادق» گفت:
«ما عقب هستيم و فوراً بايد با تمام قوا به پيشرفت سريع مردم خصوصاً زنان اقدام كنيم.» 4
و در 11 آذر 1314 به محمود جم رئيس‌‌الوزرا گفت:
«نزديك دو سال است كه اين موضوع ـ كشف حجاب ـ سخت فكر مرا به خود مشغول داشته است، خصوصاً از وقتي كه به تركيه رفتم و زنهاي آنها را ديدم كه «پيچه» و «حجاب» را دور انداخته و دوش بدوش مردهايشان در كارهاي مملكت به آنها كمك مي‌كنند، ديگر از هر چه زن چادري است بدم آمده است. اصلاً چادر و چاقچور دشمن ترقي و پيشرفت مردم است. 5
رضا شاه در 22 ارديبهشت 1314 «جمعيت زنان آزاديخواه ايران» را تحت رياست شمس پهلوي به عنوان گام تازه‌اي براي پيشبرد روند بي‌حجابي در كشور تأسيس كرد. در مرحله بعد وزارت داخله براي ايجاد هماهنگي بيشتر ميان لباس متحدالشكل مردان و كشف حجاب زنان، مقررات جديدي در مورد نوع پوشش وضع كرد. سپس شاه نيز به وزرا و نمايندگان مجلس اعلام كرد كه حذف حجاب زنان را آغاز كنند. در قدم اول بي‌حجابي از زنان وزرا، معاونان، وكلا و مسئولان كشور آغاز شد.
حكومت، قانون كشف حجاب را پيش از اعلام رسمي آن در 17 دي 1314، به ولايت ابلاغ كرده بود. اين قانون در مرحله اجرا با مقاومتهاي خونيني روبرو شد و قيام در مسجد گوهر شاد در تير 1314 از نمونه‌هاي آن است.
آيت‌ الله قمي، آيت‌الله شيخ عبدالكريم حائري، آيت‌الله سيد يونس اردبيلي، آيت‌الله سيد محمد تقي خوانساري، آيت‌الله حجت كوه‌كمره‌اي و آيت‌الله ميرزا محمد آقازاده از جمله مراجع وعلماي سرشناس بودند كه نسبت به اقدامات رضاخان در ترويج بي‌حجابي شديداً اعتراض كردند. بسياري از علما و روحانيون نيز در اعتراض به كشف حجاب تبعيد شدند.
در 17 دي 1314 رضاشاه با همسر و دختران كشف ‌حجاب كرده خود، در مراسم جشن فارغ‌التحصيلي دختران دانشسراي مقدماتي حضور يافت. 6 همة مسئولان كشوري كه در اين جشن دعوت شده بودند، طبق يك برنامه از پيش طراحي شده با همسران بدون حجاب خود شركت كردند. رضاشاه در سخناني در اين مجلس اظهار داشت:
«بايد خياط‌ها و كلاه دوزها را تشويق كرد كه مدهاي قشنگ به بازار بياورند. ما ميله‌هاي زندان راشكستيم. حالا خود زنداني آزاد شده وظيفه دارد كه براي خودش به جاي قفس، خانه قشنگي بسازد. 7 »
مراسم روز 17 دي 1314 در حقيقت رسميت بخشيدن به كشف حجاب در كشور بود. پس از آن، مطبوعات به تجليل از اين رويداد پرداختند و بي‌حجابي را آزادي زن، تجدد او و همتايي‌اش باپيشرفت و ترقي مردم اروپا تلقي كردند.
كشف حجاب در سالهاي باقي مانده حكومت رضاخان اجباري بود و حجاب اسلامي مظهر عقب‌ماندگي شمرده مي‌شد. به همين دليل نيز، برداشتن چادر از سر زنان به اجبار، بخشي از وظيفه مأموران انتظامي شده بود.
كشف حجاب بسياري از مفاسد اخلاقي در جامعه را در پي داشت و خشم بسياري از مردم به ويژه قشر مذهبيون را برانگيخت. بسياري از زنان مؤمنه، براي حفظ حجاب از منازل خارج نمي‌شدند و خود را در خانه حبس كردند. بسياري نيز تلاش مي‌كردند تا حجاب خود را دركوچه و خيابان، به دور از چشم مأمورين، حفظ كنند. پس از سقوط رضا شاه، ظاهراً قيد اجبار از كشف حجاب برداشته شد، امّا مطبوعات حكومتي همچنان در ستايش اقدام رضاخان قلم مي‌زدند و دربارة مظاهر «تمدن» و «تجددخواهي» و «عقب‌نماندن از پيشرفت اروپائيها» مطلب مي‌نوشتند. برنامه كلي حكومت نيز دردورة حكومت پهلوي دوم همچنان تبليغ بر بي‌حجابي بود و باكساني كه عليه آن اقدام مي‌كردند و يا تبليغ به حجاب در برنامه‌هايشان بود، برخورد مي‌شد. اين در حالي بود كه تعداد بسياري از زنان كه در دورة رضاخان به اجبار از پوشش اسلامي محروم شده بودند، در دورة پهلوي دوم و در پي آزادي‌هاي نسبي سال‌هاي اول پس از سقوط رضاخان به حجاب اسلامي خود بازگشتند.


+ نوشته شده در  دوشنبه سوم مرداد ۱۳۹۰ساعت 10:41  توسط ناصر  | 

فلسفه حجاب درکلام معصومین:

*رسول گرامی اسلام (ص)فرمود:هرمردی که ز نش خودراآرایش کندوباآن حالت ازمنزلش بیرون آیدآن مردبی غیرت است واگرکسی چنین مردان بی تفاوت درمقابل همسرودختران  وخواهرانشان رابی غیرت بنامدگناهی  نکرده است ونیززنی که خودرازینت  وخوشبونمایدوازخارج شودوشوهرش به این کاررای  باشدبرای هرقدمی  که این زن برمی داردبرای شوهرش خانه ای درجهنم بنامی شود.

بحارالانوار,ج 103,ص 249.بهشت جوانان ص431

 

 

 

*امام رضا(ع)درباره علت حجاب فرمود:حرام شدنگاه به موهای زنان برآنان که اگرموهای  انهادربرابرمردان نامحرم آشکارشودباعث تحریک وجلب توجه خواهدشد.واین (جلب شدن مردان به نان)فسادوبی بندوباری را به دنبال داردوسبب می شود(مردم) درکارهای حرام واردشوند

علل الشرایع ,ج 2,ص 287,باب 364,بهشت جوانان ,ص 221.

 

 

حجاب دختران ازچه سنی لازم است؟

گاهی درکوچه وخیابان دیده می شودکه دخترخانمی که سن اواز6 الی 7 سال کمترنیست ,بدون پوشش مناسب همراه پدرومادرش بیرون آمده است .دربعضی ازاوقات باپوشاندن لباس های بسیارزیباورنگارنگ وباحالت وشکل های مختلف دادن به موهانظرهربیننده ای رابه دخترک به ان ک.چکی جلب می کنندوقتی به پدرومادراین دخترخانمهاگفته می شودحداقل یک روسری سردخترتان می کردیدبرخی درجواب می گویندهنوز9 سالش تمام نشده است چنین مادرانی گمان می کنندوقتی نه سال دخترشان تمام شدبایدروسری وچادرسراونماینددرحالی که وقتی  دخترنه سالش تمام شدنمازوروزه براوواجب می شودوبایدواجبات راانجام دهدومحرمات راترک نماید.حتی اسلام عزیزمی فرماید:فرندانتان راقبل ازرسیدن به سن تکلیف درحدتوانشان به نمازوروزه وادارنماییدتاقبلازرسیدن به بلوغ احکام الهی رابیاموزندوروح وجسمشان آمادگی تکلیف حضزت احدیت راداشته باشند.

جهت اطلاع به کتاب حکمت روزه  ص 72 پ اعتمادمراجعه نمایید.

 

 

واماحجاب دختربچه هااولا حجاب قبل اتکلیف یک نوع تمرین وعادت برای اوست وثانیاروش امامان معصوم به مانشان می دهدکه لازم است دخترانمان راازاین سنین بپوشانیم .ابنک ازباب تبرک به حدیثی توجه نمایید:راوی می گوید:ززمانی چندتن ازبنی هاشم ,امام رضا(ع)رابه میهمانی دعوت نمودنددرخانواده آنهادخترکوچکی حضورداشت وآنان طبق معمول دختررانزدخودنشاندندوموردنوازش قراردادندبعدازآنکه دخترنزدامام امدحضرت پرسیدچندسال دارد؟گفته شد:5 سال.بعد(به اشاره امام (ع)اوراازمحضرامام (ع)دورکردند.

فروع کافی ,چ 5,ص 533,بهشت جوانان ص 229_228 .

 

 

 

 

 

جلوه بزرگ خداوند

پروردگارا,به حق تجلی اعظم وبزرگترین جلوه ونشانه وعظمتت حضرت محمد(ص) ازتومی خواهم آن گناهانی که توازهمه کس به آنهاآگاه تری به ماببخش.

مفاتیح الجنان

نگرانی ازفراگیری حجاب اسلامی درمیان یهودی

روزنامه جویش کرونیکل که سخنگوی یهودیان بریتانیابه شمارمی رود,نوشت:درمیان زنان یهودی ]به ویژه درمیان دختران جوان گرایش به استفاده ازروسری ولباس های  بلندرواج بی سابقه ای یافته واین موضوع نگرانی خاخام های یهودی رادرپی داشته است .این روزنامه مدعی شده که روحانیون یهودی اسرائیلی درپی درج مصوبه قانونی درپروتکل یهودیان هستندکه درآن زنان یهودی بایدازتشبه به زنان مسلمان پرهیزکنندواگرمایل به استفاده ازروسری هستند,بایدانوع یهودی آن استفاده کنند.الشرق الاوسط نیزنوشت:این حرکت ازسوی زنان یهودی ساکن دراسرائیل آغازشده وازآنجایی که این پدیده نوعی مبارزه منفی به ایده صهیونیسم است ,نگرانی بی سابقه ای رادرمیان روحانیون افراطی صهیونیستی دراسرائیل پدیدآورده است.

بصیرت

 

ورودبدحجاب هابه واتیکان ممنوع

 

به نقل ازخبرگاری رسمی (آسنا)این ممنوعیت درحال حاضرتنهابرای ورودبه کلیسای سنت پیترواتیکان به اجرادرآمده که موجب آن نگهبانانی درورودی کلیسامانع ازورودگردشگرانی می شوندکه دارای پوششی نامناسب باشند.این قانون جدیدکه منحصرابرای افرادی باپوشش های زننده به اجرادرآمده بسیاری اگردشگران رابه سوی فروشگاههای محلی برای خریدشال ,روسری وشلوارهایی باپوشش مناسب  کشانده است .بسیاری ازشهروندان رم که شاهدبه اجرادرآمدن این گونه قوانین درداروخانه ها,اداره پست وفروشگاهای واتیکان هستند,خواستاربسط این گونه ممنوعیت هادردیگرنقاط  شهررم شده اند.

فارس

 

 

حضرت مریم باحجاب بود,چطورآن راممنوع کنم؟

به نقل ازشبکه خبری العالم باوجودفشارهای شدیدمحافل سکولارداخلی جولیانوآماتور وزیرکشورایتالیاباردیگراعلام کردکه حجاب مسئله ای است که موردتاییدحرت مریم (س)بوده است ووی نیزبه عنوان وزیرکشورایتالیاهرگزباممنوعیت آن برای زنان مسلمان دراین کشورموافقت نخواهدکرد. وی افزود:حرت ممریم(س) مادرپیامبرماعیسی مسیح بودوازحجاب استفاده می کرد.دراین صورت چطورمی توانم باممنوعیت حجاب درکشورم موافقت کنم؟براساس این گزارش ,گروههاومحافل سکولارافراطی درایتالیاهمواره خواستارمنع حجاب برای زنان مسلمان مقیم ایتالیاونیززنان ایتالیایی مسلمان هستندوادعامی کنندکه حجاب خطری برای فرهنگ مسیحیت دراین کشوراست.جولیانوآماتوخطاب به گروههای سکولاراظهارداشت :حضرت مریم یکی ازمحبوب ترین زنان تاریخ ,همیشه حجاب برسرداشته است,پس چگونه ازمن انتظارداریدباحجاب زنان مسلمان مخالفت کنم.وی همچنین یادآورشد:گروهی ازسکولارهای افراطی ,حتی خواستاردست کاری درتابلوهای مربوط به حضرت مریم هستندومی خواهندتابلوهای باحجاب ازایشان حذف وبه جای آن فقط تابلوهایی که به صورت بی حجاب ازایشان به تصویرکشیده شده ارائه شود.

شبکه ایران

 

********************************************************

ضررهای رعایت نکردن پوشش بانوان

برهم خوردن آرامش روانی

سست شدن بنیادخانواده

تضعیف فعالیت های اقتصادی وفرهنگی درجامعه

افزایش ناامنی وخیانت

کم شدن ارزش واحترام زن درخانواده وجامعه

 

*************************

پیامدهای رعایت پوشش

رضایت خداوند

موردتوجه اولیاء خداواقع شدن

ناامیدشدن شیطان

تقویت اراده وتسلط برنفس

امنیت فردی واجتماعی

کمک به حفظ سلامت جامعه

کمک به حفظ نظام خانواده وگرمی آن

آرامش روحی دراثراطاعت ازپروردگار

کمک به رشدفرهنگ واقتصادجامعه

تثبیت ارش وحرمت واقعی زن درجامعه

مجری حکم قرآن شدن

شریک جرم دیگران نبودن

تشویق دیگران دررسیدن به ارزش ها

دعای خیرخوبان راپشت سرداشتن

پیامدهای عدم پوشش

ناخشنودی پروردگار

موردتوجه افرادغافل وخطاکارواقع شدن

امیووارنمودن شیطان

تضعیف اراده دراثراطاعت ازهوای  نفس

به خطرانداختن خودودیگران

ازبین بردن سلامت معنوی جامعه

سردشدن روابط وبه خطرافتادن نظام خانواده

افزایش تنش ونگرانی

تضعیف قو ه ی فرهنگی واقتصادی جامعه

کم کردن ارش وحرمت ن

مجری نقشه های بداندیشان وشیادان قرارگرفتن

مشارکت درجرم وخطای دیگران

دورکردن دیگران ازارزش ها

محرومیت ازدعای خیرخوبان

**********************************

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 13:38  توسط ناصر  | 

همت

همت مضاعف می کنیم,کاری مضاعف می کنیم

عطرخوش خوب ظهور,جاری مضاعف می کنیم

بردست مجروحت قسم,سیدعلی ازقلب وجان

این انقلاب ورهبرش,یاری مضاعف می کنیم

فرهنگ پاسداری شماره 7 سال 89

 

 

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی درپیام نوروزی سال 89 رابه عنوان سال همت مضاعف,کارمضاعف نامگذاری نمودند ودربخشی ازپیام فرمودند:من امسال رابه عنوان سال همت مضاعف وکارمضاعف نامگذاری می کنم به امیداینکه دربخشهای مختلف ,بخشهای اقتصادی ,بخشهای فرهنگی,بخشهای سیاسی,بخشهای عمرانی,بخشهای اجتماعی ,درهمه عرصه هامسئولین کشوربه همراه مردم عزیزمان بتوانندباگامهای بلندتر,باکاربیشترومتراکم ترراههای نرفته ای رابپیمایندوبه هدفهای بزرگ خودان شاء الله نزدیکترشوند,مابه این همت مضاعف نیازمندیم .کشوربه این کارمضاعف نیازمنداست                                             

بایدبه خدای متعال توکل کنیم ازخدای متعال استمدادکنیم وبدانیم که زمینه برای کار,زیاداست .دشمنان ,دشمن علم علم وایمان جامعه ی ماهستند.علم وایمان رابه صورت مضاعف درمیان خودمان بایدتقویت کنیم.ان شاءالله راه هاهموارخواهدشدموانع کوچک خواهدشدوکمک الهی ونصرت الهی ,ملت ماوکشورماومسئولین ماراهمراه وزیرسایه ی خود خواهدداشت.               

نشریه کمک اموزشی اندیشه بسیج شماره 27

 

 

دست علی به همراه بسیج

یاعلی بازازخدادستی به همراه بسیج

جاودان کن درجهان این جلوه وجاه بسیج

یاعلی خون حسینت کی رودازیادها

گوببیندزینب این غوغای خونخواه بسیج

تاعلمدارش گشایدبال شاهین علم

می دهدفرمان حسینت کوبودشاه بسیج

می زدایددودآه خیمه های سوخته

خیمه وخرگاه زددرکربلاآه بسیج

کوردل بودنداهل کوفه وبیعت شکن

قوم سلمان است این قوم دل آگاه بسیج

غرش ای شیرخداببروپلنگ خفته را

تاشودصدامیان خرگوش وروباه بسیج

لشکراسلام شدچون سیل وتوفان درخروش

کفراگرخودکوه باشدمی شودکاه بسیج

روزکین وانتقام است ازگروه حرمله

چندباشدداغ اصغرزجرجانکاه بسیج

رهبرازنصرمن الله دادفرمان جهاد

تارسدفتح قریب ازنصرت الله بسیج

رغبت وشوق شهادت خرمنی انباشته است

حاش لله نیست یک جو,هرگزاکراه بسیج

کربلاتشنه است وبرسقای خودچشم انتظار

طلعت ماه بنی هاشم بودماه بسیج

سربه درگاه خدامی سایداین جهدوجهاد

شهریارتابسایی سربه درگاه بسیج

شهریار

 

 

 

همت بلنددارکه مردان روزگار

ازهمت بلندبه جایی رسیده اند

 

ازجلوه های تابناک حکومت علوی ,کاروتلاش ومجاهدت وجدیت است,حکومت علوی درعین زهدوزی وساده زیستی وتشریفات ستیزی حکومت کاروتلاش است,حکومت تولیدوپیشرفت,رسیدگی به امورمردم  ورفاه جامعه وکاستن ازبارمشکلات مردم است .حکومت علوی حکومت مقابله باسستی وبیکاری ومبارزه به جهل وبی حالی وسربارزیستن است.                                                                                    

چه کسی علی (ع)رادرشش دهه زندگی ,آرام وراحت دیده است؟آری حکومت علوی کاروتلاش وخستگی ناپذیری وجهادوجدیت وبیقراری درانجام وظایف ورسیدگی به اموراست.بدین سان برپیروان آن حضرت لازم است همانگونه که رهبرحکیم انقلاب اسلامی این سال جدیدرابه نام همت مضاعف وکارمضاعف مزین فرمودندلذاهمه بایدبه قدرتوان به تلاش ,کاروخلاقیت درتمام زمینه بپردازندوبی شک حکومتی شبیه حکومت علوی راجز باتلاش ومجاهدت نمی توان پدیدآورد,پس بایدبه سمتی رفت که انگیزه کاروتلاش مضاعف درجامعه پدیدارشود.درجهان کنونیبراین واقعیت تاکیدمی شودکه تحول وشکل پذیری جامعه انسانی بیش ازهرچیزباکاروتولیددررابطه است ,زیراانسان موجودی اجتماعی است ولازمه حیات اوزندگی درکنارهم نوعان خویش است ازاین روبرای ادامه حیات ناگزیرازشرکت درفعالیتهای اجتماعی است.توسعه وموفقیت هرجامعه بشری به تلاش وسعی وکوشش افرادآن اجتماع وچگونگی استفاده ازمنابع طبیعی خدادادی که دراختیاردارندبستگی دارد.پس کارنیازحیاتی هرانسان وجامعه است.کارکردن تنهاخلاصی ازفقرنیست,بلکه اشتغال به کاربرعزت وشخصیت هرفردافزوده واورادرنظرخودودیگران محترم می سازد,کارکردن مایه بقاءورشدعقل وخردمندی است .زیرادرکاروفعالیت های اقتصادی ,هرکس به ناگزیرفکروعقل خودرابه کارمی اندازد.درپرتوهمین فکروخردوزی است که انسان مسیرتکامل راپیموده ورشدمی کند.قرآن کریم اصلی راتعلیم می دهدکه درهمه اموربایدموردتوجه وقابل تعمیم باشد.می فرماید:عسادت هرکس درگروه عمل است. یکی ازنشانه های عزم وراداه وتصمیم جدی ,پایداری ومقاومت است.بیشترنوابغ واندیشمندان ,بیش ازانکه متکی به قدرت نبوغ خویش باشند ازهمت واستقامت وبردباری بهره برده اند.البته همواره رسیدن به موفقیت ,مشکلاتی به همراه دارد.یکی ازعواملی که موجب گردیداسلام درقرون اولیه پیدایش خود,آن تمدن وتحول رادرمیان مردم بادیه نشین عربستان به جای بگذارداین مطلب است که فقط به مواعظ ونصایح نپرداخته بلکه به اموروترکیب وسازمان اجتماعی وایجادعدالت اجتماعی وسعی وتلاش مضاعف اهتمام ورزیده است.                                              

ماهنامه فرهنگی تبلیغی نور فروردین 89

 

مابه این همت مضاعف نیازمندیم

کشوربه این کارمضاعف نیازمنداست

 

 

عرصه حضوربسیج ,نیازومصالح کشوراست

ولی امرمسلمین درمقاطع مختلف ویژگی های بسیج ومصادیق شایسته آن رامورداشاره قارداده وچنین توصیف می نماید(بسیجی هریک ازآحادملت است که درهرجایی که به حضوراونیازهست آماده باشد)بسیجی بودن یعنی فعال بودن درمیدان عمل رفتن , تن به حادثه دادن ,خالص بودن ,برای اهداف متعالی کارکردن ,سرماوگرماراتحمل می کندوازلذتهای شیرین زیردندان هرانسان به راحتی چشم می پوشد. بسیجی آرمانگراوبااخلاص وباگذشت ودرهرمیدانی تن به کابده است                                                                  

 

 

بسیج متن ملت است

بسیج متن ملتی است که درمراکزنظامی واجتماعی ودینی وآموزشی حضوردارد,بسیج متن ملتی است که درسهیه آموزش ,سلاح به دست گرفته ودروقت نیازکشور,همراه نیروهای مسلح بیشترین وسنگین ترین باررابه دوش می گیرد,چنانچه دردوران جنگ دیده شد               .                                                              

 

بسیج تکلیف گراووظیفه محوراست

بسیج یعنی حضوردرمیدانهایی که نظام اسلامی ,وظیفه انسانی والهی کشور,حضوراورادرآن میدانها,لازم می داندواورابه آنها فرمی خواند.                                                                                                       

 

بسیج یعنی حضورمقتدرانه مردم

بسیج به معنای حضورسازمان یافته ومقتدرانه مردم درصحنه های انقلاب وکترل کننده اوضاع ومقابله بامعارضین انقلاب است.                                                                                                                         

 

بسیجی مدافع اسلام وقرآن ونظام اسلامی است

دفاع ازاین نظام  اولین ومقدس ترین وواجب ترین فرائض ملت ایران است وبسیجی  کسی است که سینه اش راسپرمی کندوباهروسیله ای که دراختیارش باشد,دفاع ازانقلاب رابه عهده می گیرد,چون درحقیقت ازاسلام وقرآن دفاع کرده است.                                                                                                             

 

بسیج مایه امیدودلگرمی رهبروملت

مقام معظم رهبری بابرشمردن ویژگی های برجسته فرهنگ وتفکربسیجی وتوصیف محبت آمیزوامیدوارکننده بسیجیان,دراین راستاتصریح نمودند:بسیجیان جوان ,گلهای بوستان انقلاب ومایه امیدودلگرمی ملت ورهبرانقلابند.                                                                                                                       

 

 

خصوصیات بسیجی

مکتبی بودن

اطاعت ازولایت فقیه

اخلاص

تواضع وفروتنی

غیرت دینی

حسن خلق

شجاعت

مردمی بودن

شهادت طلبی

 

 

فرهنگ بسیجی

مقام معظم رهبری درتبیین فرهنگ وتفکربسیجی فرمودند:فرهنگ بسجی فرهنگ معنویت است فرهنگ شجاعت است فرهنگ غیرت است فرهنگ استقلال وآزادگی است فرهنگ اسیرخواست های حقیرنشدن است ,خواست های زندگی برای همه مهم است اماآنپه مهمتراست آرمان هااست ارزش ها,هدف است آن هارابایدمقدم داشت,فرهنگ بسیجی یعنی ان چیزی که مابرای هریک ازآحادجامعه اسلامی ,آن راآرزومی کنیم,ابنکه می گوییم همه بایدبسیجی باشندمعنایش این است.                                                                              

 

 

نقش الگودهی فرهنگ بسیجی برای مسلمانان جهان

مقام معظم رهبری درمقاطع مختلف به این مهم اشاره کرده ومصادیقی برای الگوگیری جنبش هاونهضت های اسلامی درمنطقه وجهان اسلام وفداکاری بسیجیان الگووپرچمی برای دنیای اسلام شدبه ویژه درنقاطی چون فلسطین ولبنان که مستقیمادرگیرباخطرناکترین دشمن جهان اسلام ,رژیم صهیونیستی بودنداین تاثیرگذاری بیش ازسایرجاهاخودرانشان داد.تاسی برالگوی بسیج برای ـنان وجهان اسلام ,آبرووپیروزی به ارمغان آورد,پیروزی حزب الله لبنان وتداوم انتفاضه فلسطین ازرهگذراین الگوشدن به دست آمده است.پرچم اسلام دردنیابواسطه همیم بسیجیان برافراشته شد.ولی امرمسلمینتصریح کردند:الگوی جوانان لبنان چه کسی است؟حزب الله لبنان ازکجاجوشید؟اوروی کدام سرزمین رویید؟الگوی اوشمایید,اوهمین شعارهای شمارامی دهد,همین کارهای شمارامی کند,همان پیشانی بندشمارابه پیشانی اش می بنددمثل رژهنظامی بسیج,رژه می رود,بنابراین الگوی آن جوانان ,سرداران ورمندگان شهیدی هستندکه درخودایران بودند,آن هافداکاری وبرای خداحرف زدن وبرای خداکارکردن راازاین هایادگرفتند .                                                                     

فصلنامه بسیج جامعه زنان پاییز88-شماره8

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ساعت 15:12  توسط ناصر  | 

حفظ نگاه ازمحرمات بصیرت می آورد

حفظ نگاه ازمحرمات وچشم نینداختن به آنچه خداوندنگاه وتوجه به آنراحرام فرموده است ,ضروری است.انسانهابایدازمحرمات چشم بپوشند تاهم دردنیاآسوده خاطرباشندوبصیرت واقعی بیابندودردام شیطان وشیطان زدگان نیفتندوهم درآخرت جزء مقربان باشند.این چنین اشخاص بی حساب واردبهشت می شوند.

رسول خدا(ص)فرمود:سه نفرندکه درسایه ی عرش آسوده گفتگومی کننددرحالیکه مردم درحسابند.اول :آنکه درراه خداازملامتگران باک ندارد,دوم:آنکه دست خودرابه آنچه حلال نیست درازنمی کند,سوم:آنکه به آنچه خداحرام کرده نگاه نمی کند.

ودرحدیث است که اگرکسی ازآنچه خداوندحرام کرده چشم بپوشد,خداوندامورپنهان انیارابرای اوآشکارمی سازد.

 

 

 

 

اهمیت رعایت حجاب وعفاف

عفاف وحجاب ازضروریات دین مبین اسلام وازدستورات صریح خداونددرقرآن کریم می باشد,بیش ازده آیه درموردحجاب ونگاه به نامحرم وجوددارد.آنجاکه خداوندمی فرماید,وهنگامی که چیزی ازوسایل زندگی راازآنان (همسران پیامبر)می خواهید,ازپشت پرده بخواهید,این کاربرای پاکی دل های شماوآن هابهتراست.

دراین آیه خداوندبه مومنان فرمان می دهدکه باهمسران پیامبرازورای حجاب سخن گویند.این حکم درباره سایرزنان نیزقابل تعمیم است,زیراخداوندمتعال طهارت وپاکی رابرای همه زنان می خواهد.البته پیامبر(ص)همسران خودرابه مسافرت وبعضی ازجنگ ها می بردند,درخصوص سایرزنان نیزهمین طوراست.

ودرجای دیگری ازقرآن کریم خداوند می فرماید:ای پیامبر,به همسران ودخترانت وزنان مومن بگو:جلبا ب ها(روسری های بلند)خودرابرخودفروبپوشند,این مناسبتراست تاشناخته شوند.

به زنان مومن بگودیدگان خودفروخوابانندودامن های خودراحفظ کنندوزیورهاشان آشکارنسازندمگرانچه پیداست,سرپوش های خودرابرگریبان بزنندوزینت های خودراآشکارنکنند مگربرای شوهران.

اسلام می خواهدزن وقار,کرامت وشخصیت خودراحفظ کند,ازاین روپوشش رابرای واجب کردوهیچ پوششی نیزبهترازچادرنیست که تضمین کننده عفاف باشد.دراحادیث وروایت های ائمه ومعصومین نیزسفارش های موکدی نسبت به رعایت حجاب وعفاف شده وعدم رعایت آن رامضموم شمرده اند.

باحجابی یعنی به نمایش گذاشتن شخصیت واقعی زن محدودکردن جسم وآزادگذاشتن روح وعقل .وبی حجابی یعنی پنهان شدن حقیقت زن درپوشش جاذبه های جنسی فردبدحجاب ,میکروب جامعه است که برروح وافکارافرادرسوخ وآن رامشوش می کند.حجاب به عنوان سرمایه ای عظیم برای زن این نقش مهم راایفامی کند,پرده سیاهی برچشم هوسبازان کشیده وبه اواجازه می دهدسرمایه های وجودخویش رادرکانون گرم خانواده متمرکزکرده وباعزمی استواروخلل ناپذیراولیه خسته اجتماعی راپی ریزی کند.اگرخداوندمتعال حجاب رابرزن واجب کرده ,به این دلیلاست که زن موجودی زینتی وظریف است وبایدمحترم وارزشمندباقی بماند,نه این که فقط وسیله ای برای دفع شهوت مردباشد.اگرگلی خوش بووزیبادرمعرض رهگذران قرارگیردآن راچیده وگلبرگ هایش راپرپرکرده وروی زمین  می ریزند.اگرانسان گوهری گرانبهاداشته باشدوبداندخریداران زیادی داردکه هرکدام درفکرتصاحب وبهره جویی ازآن هستند,آیاآن رازیرپامی اندازدیااین که تحت شرایطی ازآن حفاظت می کند؟مرواریداگردرون صدف نباشد,هیچ گاه نمی توانددرزیرآب ازخطرات مصون باشد.زنان همانندمرواریدندکه نیازبه صدف ومحافظی هستندتاآنان رادرامان نگه داردوکدام صدف زیباترازصدف حجاب*کدام حفاظ مطمئن ترازصدف نجابت وحیا,بنابراین ,حجاب بهترین وسیله برای حفظ امنیت دختران وزنان وبهترین پوشش برای حفظ امنیت دختران وزنان وبهترین پوشش برای جلوگیری ازمزاحمت هاوخطرات است.حجاب نه مانع آزادی که خودمایه آزادی ورشدوتعالی انسانهاست ,چراکه به استنادآماروگزارش ها,بیشتریت تعریض هابه زنان ودخترانی بوده که حجاب آن ها مطلوب نبوده است.

 

 

موانع ومشکلات فرهنگ عفاف وحجاب

حجاب وعفاف پدیده مذهبی _ارزشی مهمی درتعالیم اسلامی بوده وتوجه به زمینه های فرهنگی _اجتماعی به عنوان بسترآن شایسته ولازم می نمایدواشاعه آن نیازمندآموزش های بنیادین ومداوم درخانواده,مدرسه ,دانشگاه واجتماع است.

بدیهی است که درکنارشرایط مساعداجتمای برای ا رزش تلقی کردن والگوپذیری این فرهنگ ,نیازمندنهادینه شدن آن دروجودافراداست وبدون شک رسیدن به این هدف نیازمندمشارکت وتوجه جدی همه نهادها ودستگاهها به صورت مستمروهدفمنداست.

بایدمتذکرشدکه انسان غالبا موجودی نظارت گریزوراحت طلب می باشد.گناه نیزباظاهری دلچسب وفریبنده همیشه موردپسندانسانهابوده است.دربحث حجاب نیزبهانه های  فراوانی همچون :سخت بودن ,دست وپاگیرشدن و... سخت به میان می آیدتابه نحوی ازکنارآن بگذرند.دستگاهها وارگان های مختلفی درخصوص فرهنگ سازی وپیاده ساختن فرهنگ حجاب وعفاف مسئولیت دارندکه غالب وظایف هرارگان درمقابل معضلی است که وجودداردتابه نحوی مشکل موجودمرتفع گردد.به اختصارقسمتی ازوظایف دستگاهها درخصوص رفع مشکل بی حجابی رابرمی شمریم:

*صداوسیماموظف به تبیین نقش حجاب وعفاف درافزایش سلامت جامعه است .دراین قسمت بزرگترین معضل نبودنسبت به گناه  بی عفتی وعواقب  آن می باشدوصداوسیماموظف به بیان احکام  شرعی ,ترویج فرهنگ عفاف و... باتولیدات سمعی وبصری ,برنامه های کارشناسی ,گفتمان , تولیدفیلم وتیزرهای تلویزیونی و...می باشد.

*وزارت آموزش وپرورش موظف است نسبت به اصلاح پوشش دانش آموزان بارعایت اصل عفاف اقدام نموده ودربکارگیری معلمان ومدیران دقت لازم را به عمل آوردتادربحث حجاب وعفاف مشوق باشندونوجیه عقلانی وشرعی دانش آموزان دربحث حجاب وعفاف اقدام نمایندتاازجنبه دستوری خارج شده ولزوما حالت داوطلبانه وخودگرایشی ازسوی دانش آموزان داشته باشد.

*وزارت های مختلفی  همچون ارشاد,راه وترابری ,میراث فرهنگی وتربیت بدنی مجدانه درخصوص رعایت حجاب ازسوی کارمندان اقدام نمایندوهمچنین درواگذاری امکانات ومجوزهابه افرادمغایرموازین اسلامی خودداری به عمل آورند.

*وزارت راه وترابری درتبلیغات حمل ونقل شهری وبین شهری بااستفاده ازکارشناسان نسبت به تبلیغ حجاب بااستفاده ازروایات  وآیات اقدام نمایند.

*وزارت بازرگانی نیزمجدانه تلاش نمایدتاازورودکالاهایی که پوشش وحجاب زنان جامعه راهدف گرفته جلوگیری  به عمل آوردودرمقابل آن نیزوزارت صنایع وکارواموراجتماعی با همکاری  بنگاههای تولیدی زودبازده نسبت به طراحی البسه موردعلاقه ومزاج زنان ودختران ایرانی بارعایت اصول عفاف اقدام نمایند.

دراین میان می توان به وظایف وزارتخانه هایی همچون کشور,علوم,سازمان مدیریت ,شهرداری ,بهزیستی ,قوه قضائیه,وزارت امورخارجه,ستاداحیاء امربه معروف ونهی ازمنکر, وزارت بهداشت ,مرکززنان وسازمان ملی جوانان اشاره کردکه هریک می تواننبه عنوان یک قدرت فرهنگی نسبت به فرهنگ سازی حجاب وعفاف وجلوگیری ازفسادوفحشاوبی عفتی جلوگیری کنند.

 

 

 

ازهمان ابتدای خلقت ودرداستان حضرت آدم(ع) وحواکشش وتمایل بشربه پوشانیدن ازسوی قرآن کریم,مورداشاره قرارگرفته است.درجامعه امروزی که شرایط زندگی انسان هاباتوجه به خصوصیات ومیزان معرفت بایکدیگرمتفاوت است,به وجودآوردن شرایط ومحیط متناسب بافرهنگ دینی جامعه ,همتی توام بابینشی خاص رامی طلبدکه دراین میان دستگاههای مختلفی درمجموعه دولت وسایرقوارانیازمنداست.

اهمیت رعایت عفاف وحجاب دردین اسلام برهیچ فردی پوشیده نیست ولی آنچه می تواندنوک پیکان تمامی دستگاهها دراجرای اصل حجاب وعفاف قرارگیرد,نحوه وشیوه اجرای اصول می باشد.وجودادیان وگروههای  مذهبی  انحرافی که درجامعه جهانی بسیاردرحال گسترش است درسال های اخیرباکمک های استکبارجهانی فعالیت های زیادی رابرجامعه اسلامی ایران متمرکزساخته است .این گروهها بیشتردرقالب اومانیسم وشیطان پرستی بروزنموده است.درنهایت آنچه راکه می توان برقشرجوان پدیدارنمود,آینده مبهمی است که جوانان  اگردرگرداب آن قرارگیرندعاقبت آن بی هویتی وپوچی رابه دنبال داردکه بی عفتی وبی حجابی گوشه ای ازنتایج ظاهری آن است .ازروش های تربیتی ائمه معصومین درپیاده سازی اصول فرهنگ عفاف وحجاب می تواندبهترین شیوه جهت اصلاح فضای آلوده حجاب وعفاف باشد.

سراج بسیجی _تیر89

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ساعت 15:11  توسط ناصر  | 

در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود دارد.
یکی از این آیات، آیه 59 سوره احزاب است:« یا ایهاالنبی قل لازواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین و کان الله غفورا رحیما» (ای پیامبر، به زنان و دخترانت و نیز به زنان مومنین بگو خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند. و خداوند بخشنده مهربان است.)
جلاب به معنای یک پوشش سراسری است؛ یعنی زن باید همه اندامش پوشیده باشد تا همچون گلی لطیف از دسترس هوسرانان مصون و محفوظ باشد.
در سوره نور آیه 31 نیز مفصلا در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرمان سخن به میان آمده است.

مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن

حجاب در لغت به معنای مانع، پرده و پوشش آمده است. استعمال این کلمه، بیش‎تر به معنی پرده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که پرده، وسیله‎ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه آن پوششی حجاب نامیده می‎شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت ‎گیرد.
حجاب، به معنای پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بُعد ایجابی و سلبی است. بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب اسلامی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب اسلامی محقق شده است.
اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم، حجاب می‎تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد. یک نوع آن حجاب ذهنی، فکری و روحی است؛ مثلاً اعتقاد به معارف اسلامی، مانند توحید و نبوت، از مصادیق حجاب ذهنی، فکری و روحی صحیح است که می‎تواند از لغزش‎ها و گناه‎های روحی و فکری، مثل کفر و شرک جلوگیری نماید.
علاوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می‎کند، نام برده شده است؛ مثل حجاب و پوشش در نگاه که مردان و زنان در مواجهه با نامحرم به آن توصیه شده‎اند.

هدف و فلسفه حجاب

هدف اصلی تشریع احکام در اسلام، قرب به خداوند است که به وسیله‌ی تزکیه‌ی نفس و تقوا به دست می‎آید:
إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ (حجرات؛13) بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.

-=هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ؛
اوست خدایی که میان عرب امّی (قومی که خواندن و نوشتن هم نمی‎دانستند) پیغمبری بزرگوار از همان قوم برانگیخت، تا بر آنان وحی خدا را تلاوت کند و آنها را (از لوث جهل و اخلاق زشت) پاک سازد و کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد؛ با آن که پیش از این، همه در ورطه‌ی جهالت و گمراهی بودند.=-
از قرآن کریم استفاده می‎شود که هدف از تشریع حکم الهی، وجوب حجاب اسلامی، دست‌یابی به تزکیه‌ی نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی است. آیاتی هم‎چون:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ؛ ای رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم‎ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان ایشان اصلح است.


حجاب چشم

قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ (نور؛30) ای رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.

قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ(نور؛31) ای رسول به زنان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.

حجاب در گفتار

نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری زنان در مقابل نامحرم است:
فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ(احزاب؛32) پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد.

حجاب رفتاری

نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری زنان در مقابل نامحرم است. به زنان دستور داده شده است به گونه‎ای راه نروند که با نشان دادن زینت‎های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند
وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ(نور؛31) و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود.

از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می‎شود که مراد از حجاب اسلامی، پوشش و حریم قایل شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم در انحای مختلف رفتار، مثل نحوه‌ی پوشش، نگاه، ‌حرف زدن و راه ‎رفتن است.
بنابراین، حجاب و پوشش زن نیز به منزله‌ی یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم ناموس دیگران را دارند. همین مفهوم منع و امتناع در ریشه‌ی لغوی عفت نیز وجود دارد؛

حجاب و عفت

دو واژه‌ی «حجاب» و «عفت» در اصل معنای منع و امتناع مشترک‎اند. تفاوتی که بین منع و بازداری حجاب و عفت است، تفاوت بین ظاهر و باطن است؛ یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت یک حالت درونی است، ولی با توجه به این که تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاهر، یکی از ویژگی‌های عمومی انسان است؛ بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است؛ بدین ترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و بهتر باشد، این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیه‌ی باطنی و درونی عفت، تأثیر بیش‌تری دارد؛ و بالعکس هر چه عفت درونی و باطنی بیش‌تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و بهتر در مواجهه با نامحرم می‎گردد.

حجاب زنان سالمند

قرآن مجید به شکل ظریفی به این تأثیر و تأثّر اشاره فرموده است. نخست به زنان سالمند اجازه می‎دهد که بدون قصد تبرّج و خودنمایی، لباس‎های رویی خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولی در نهایت می‎گوید: اگر عفت بورزند، یعنی حتی لباس‎هایی مثل چادر را نیز بر ندارند، بهتر است.
وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.(نور؛60)

علاوه بر رابطه‌ی قبل، بین پوشش ظاهری و عفت باطنی، رابطه‌ی علامت و صاحب علامت نیز هست؛ به این معنا که مقدار حجاب ظاهری، نشانه‎ای از مرحله‌ی خاصی از عفت باطنی صاحب حجاب است. البته این مطلب به این معنا نیست که هر زنی که حجاب و پوشش ظاهری داشت، لزوماً از همه‌ی مراتب عفت و پاکدامنی نیز برخوردار است.
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم دی ۱۳۸۹ساعت 12:53  توسط ناصر  |